Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dobra

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
267 - rozwiń 27/2024 dotyczy połączenia drogowego ulicy Nowowiejskiej z ulicą Szkolną w Bezrzeczu interpelacja Janusz Zarzycki 2024-04-03 2024-04-16
266 - rozwiń 26/2024 dotyczy Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego interpelacja Janusz Zarzycki 2024-04-03 2024-04-16
265 - rozwiń 25/2024 dotyczy naliczania opłaty targowej interpelacja Paweł Malinowski 2024-03-21 2024-04-09
264 - rozwiń 24/2024 dotyczy udostępnienia w weekendy i popołudnia szkolnych terenów sportowych oraz szkolnych placów zabaw dla dzieci interpelacja Paweł Malinowski 2024-03-21 2024-04-09
263 - rozwiń 23/2024 w sprawie podjęcia działań, zmierzających do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. interpelacja Magdalena Zagrodzka 2024-03-21 2024-04-05
262 - rozwiń 22/2024 w sprawie udzielenia informacji. interpelacja Magdalena Zagrodzka 2024-03-21 2024-04-03
261 - rozwiń 21/2024 dotyczy terenu boiska rekreacyjnego w Skarbimierzycach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-03-18 2024-03-29
260 - rozwiń 20/2024 dotyczy zbiornika retencyjnego w Skarbimierzycach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-03-18 2024-03-29
259 - rozwiń 19/2024 dotyczy placu zabaw w Skarbimierzycach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-03-18 2024-03-29
258 - rozwiń 18/2024 dotyczy bezzwłocznej interwencji na ulicy Zielonej i naprawy nawierzchni drogi interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-03-15 2024-03-29
257 - rozwiń 17/2024 dotyczy drogi alternatywnej Wołczkowo-Bezrzecze-Szczecin interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-03-15 2024-03-29
256 - rozwiń 16/2024 dotyczy zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Zeusa oraz Osiedle Pod Lipami w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2024-03-04 2024-03-13
255 - rozwiń 15/2024 dotyczy udostępnienia szkolnych terenów sportowych oraz szkolnych placów zabaw dla dzieci oraz młodzieży na terenie Gminy Dobra interpelacja Paweł Malinowski 2024-03-04 2024-03-19
254 - rozwiń 14/2024 dotyczy ulicy Mandarynkowej w Wołczkowie- problem z przejazdem interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-03-04 2024-03-13
253 - rozwiń 13/2024 dotyczy ulicy Łanowej w Wołczkowie interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-03-29 2024-03-06
252 - rozwiń 12/2024 dotyczy złego stanu dróg gminnych na terenie Gminy Dobra stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa i mienia mieszkańców naszej gminy zapytanie Paweł Malinowski 2024-02-23 2024-03-13
251 - rozwiń 11/2024 dotyczy wykazu umów zawartych na promocję gminy w roku 2024 oraz wydatkowanie środków na promocję gminy w roku2023 zapytanie Paweł Malinowski 2024-02-23 2024-03-13
250 - rozwiń 10/2024 dotyczy budowy wjazdu na teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie od strony ulicy Długiej w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do tej szkoły oraz odciążenia ruchu samochodów na terenie szkoły oraz na ulicy Długiej interpelacja Paweł Malinowski 2024-02-22 2024-03-12
249 - rozwiń 9/2024 dotyczy zmiany ruchu na skrzyżowaniu ulic Zeusa oraz Osiedle Pod Lipami w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2024-02-22 2024-02-26
248 - rozwiń 8/2024 dotyczy ulicy Herbacianej w Bezrzeczu interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-02-22 2024-03-06
247 - rozwiń 7/2024 dotyczy odpowiedzi na interpelację- zakup i montaż koszy interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-02-22 2024-03-06
246 - rozwiń 6/2024 dotyczy stanu faktycznego i podjętych działań zmierzających do przyspieszenia rekultywacji terenu po dawnym składowisku śmieci interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-02-22 2024-03-01
245 - rozwiń 5/2024 dotyczy ulicy Agrestowej w Wołczkowie interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-02-21 2024-03-06
244 - rozwiń 4/2024 dotyczy stanu dróg ul. Maciejki i Kminkowej interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-02-21 2024-03-06
243 - rozwiń 3/2024 dotyczy ulicy Babiego Lata w Wołczkowie interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-02-21 2024-03-06
242 - rozwiń 2/2024 dotyczy ulicy Mandarynkowej w Wołczkowie interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-02-19 2024-02-22
241 - rozwiń 1/2023 dotyczy zakupu i montażu koszy na psie odchody ( psie stacje) w Gminie Dobra interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-02-12 2024-02-19
240 - rozwiń 62/2023 dotyczy stanu dróg ul. Maciejki i Kminkowa interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2023-12-28 2024-01-15
239 - rozwiń 61/2023 dotyczy implementacji aplikacji która umożliwi mieszkańcom skuteczne komunikowanie się z jednostkami gminnymi interpelacja Paweł Malinowski 2023-12-28 2024-01-10
238 - rozwiń 60/2023 dotyczy promocji Pana Grzegorza Śliwińskiego w mediach interpelacja Paweł Malinowski 2023-12-27 2024-01-15
237 - rozwiń 59/2023 w sprawie wysokiej podwyżki opłaty targowej . interpelacja Paweł Malinowski 2023-12-15 2023-12-19
236 - rozwiń 58/2023 dotyczy fatalnych warunków drogowych na drogach Gminy Dobra. interpelacja Paweł Malinowski 2023-11-30 2023-12-18
235 - rozwiń 57/2023 dotyczy budowy farmy fotowoltaicznej interpelacja Magdalena Zagrodzka 2023-11-17 2023-11-23
234 - rozwiń 56/2023 dotyczy stanu rowu melioracyjnego interpelacja Mariusz Lindner 2023-11-17 2023-11-30
233 - rozwiń 55/2023 zapytanie w sprawie realizacji odcinka ulicy Malinowej w Wołczkowie. zapytanie Katarzyna Ciurzyńska 2023-11-14 2023-11-24
232 - rozwiń 54/2023 dotyczy Budowa nowego przedszkola w Dobrej oraz rozbudowa przedszkola w Mierzynie interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-10-23 2023-11-07
231 - rozwiń 53/2023 dotyczy powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2023-10-13 2023-10-27
230 - rozwiń 52/2023 dotyczy zamontowania progów zwalniających na ul. Wilczej w Dołujach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2023-10-04 2023-10-20
229 - rozwiń 48/2023 Dotyczy zwiększenia częstotliwości patroli Straży Gminnej w miejscowości Dobra. interpelacja Tomasz Czubara 2023-09-19 2023-10-04
228 - rozwiń 51/2023 dotyczy poprawy bezpieczeństwa na terenie sportowo-rekreacyjnym w Bezrzeczu. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2023-09-19 2023-10-06
227 - rozwiń 50/2023 dotyczy braku przystanku autobusowego na ulicy Lipowej w Wołczkowie. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2023-09-19 2023-10-03
226 - rozwiń 49/2023 dotyczy braku przejścia dla pieszych na ulicy Słonecznej w Wołczkowie i Bezrzeczu. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2023-09-19 2023-10-05
225 - rozwiń 47/2023 dotyczy budowy przejścia dla pieszych pomiędzy myjnią a Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek interpelacja Tomasz Czubara 2023-09-19 2023-10-05
224 - rozwiń 46/2023 dotyczy prośby o podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych interpelacja Tomasz Czubara 2023-09-19 2023-10-05
223 - rozwiń 45/2023 dotyczy funkcjonowania komunikacji publicznej interpelacja Tomasz Czubara 2023-09-19 2023-10-04
222 - rozwiń 44/2023 dotyczy procedowania projektów uchwał Rady Gminy zakładających przywrócenie cotygodniowych odbiorów odpadów zmieszanych interpelacja Paweł Malinowski 2023-09-19 2023-10-06
221 - rozwiń 43/2023 dotyczy działań Gminy w związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym interpelacja Janusz Zarzycki 2023-09-19 2023-10-05
220 - rozwiń 42/2023 dotyczy przejścia dla pieszych w Grzepnicy interpelacja Tomasz Czubara 2023-09-14 2023-09-28
219 - rozwiń 41/2023 dotyczy zniszczonego chodnika w Bezrzeczu interpelacja Tomasz Czubara 2023-09-14 2023-09-28
218 - rozwiń 40/2023 dotyczy sytuacji jaka istnieje na ulicy Łukasińskiego interpelacja Tomasz Czubara 2023-08-28 2023-09-06
217 - rozwiń 39/2023 dotyczy pojawiania się lisów w okolicach ul. Łukasińskiego interpelacja Tomasz Czubara 2023-08-28 2023-09-12
216 - rozwiń 38/2023 dotyczy częstszego odbierania odpadów z przystanków i miejscowości interpelacja Magdalena Zagrodzka 2023-08-24 2023-09-08
215 - rozwiń 37/2023 dotyczy niezabezpieczonej studzienki na cmentarzu w Mierzynie interpelacja Magdalena Zagrodzka 2023-08-24 2023-09-08
214 - rozwiń 36/2023 Budowa chodnika w ciągu ulicy Rolniczej w Mierzynie oraz podjęcie innych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2023-07-31 2023-08-10
213 - rozwiń 35/2023 Udostępnienie szkolnych terenów sportowych oraz szkolnych placów zabaw dla dzieci oraz młodzieży na terenie Gminy Dobra interpelacja Paweł Malinowski 2023-07-31 2023-08-16
212 - rozwiń 34/2023 zapytanie o wyniki konsultacji społecznych interpelacja Paweł Malinowski 2023-07-07 2023-07-20
211 - rozwiń 33/2023 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Weleckiej w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2023-07-07 2023-07-24
210 - rozwiń 32/2023 dotyczy wizyty Premiera Mateusza Morawieckiego w PSP Bezrzecze interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2023-06-30 2023-07-17
209 - rozwiń 31/2023 dotyczy zatrudnienia zastępcy wójta interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2023-06-29 2023-07-17
208 - rozwiń 30/2023 Aktualizacja Bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. interpelacja Janusz Zarzycki 2023-06-13 2023-06-22
207 - rozwiń 29/2023 problemy mieszkańców ulicy Goździkowej w Bezrzeczu interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2023-06-12 2023-06-20
206 - rozwiń 28/2023 w sprawie zaopatrzenia w wodę w Bezrzeczu interpelacja Janusz Zarzycki 2023-06-06 2023-06-21
205 - rozwiń 27/2023 Dotyczy zapytania w sprawie terminu i sposobie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących odrzucenia petycji. zapytanie Paweł Malinowski 2023-05-25 2023-06-07
204 - rozwiń 26/2023 Dotyczy braku możliwości przejścia pieszych ulicą Zeusa w Mierzynie. interpelacja Paweł Malinowski 2023-05-25 2023-06-12
203 - rozwiń 25/2023 Dotyczy zapytania w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego, budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu. zapytanie Janusz Zarzycki 2023-05-24 2023-06-01
202 - rozwiń 24/2023 Dotyczy przeprowadzenia odkomarzania w Gminie Dobra oraz rozważenie możliwości zwiększenia populacji jerzyków na terenie gminy. interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2023-05-24 2023-06-01
201 - rozwiń 23/2023 Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin. zapytanie Janusz Zarzycki 2023-05-18 2023-05-30
200 - rozwiń 22/2023 Dotyczy realizacji umowy o wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. zapytanie Janusz Zarzycki 2023-05-18 2023-05-31
199 - rozwiń 21/2023 Dotyczy organizacji ruchu na przebudowanym odcinku ulicy Górnej w Bezrzeczu. interpelacja Janusz Zarzycki 2023-05-18 2023-05-25
198 - rozwiń 20/2023 Umieszczenie piłko chwytów za boiskiem do piłki nożnej na terenie placu rekreacyjnym w Dołujach. interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2023-05-18 2023-05-30
197 - rozwiń 19/2023 Brak przejścia dla pieszych przy przedszkolu w Bezrzeczu interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2023-04-27 2023-05-11
196 - rozwiń 18/2023 brak przejścia dla pieszych na ul. Słonecznej w Wołczkowie. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2023-04-18 2023-04-26
195 - rozwiń 17/2023 uzupełnienie brakującej informacji zapytanie Paweł Malinowski 2023-03-30 2023-04-14
194 - rozwiń 16/2023 umieszczenie znaku zakazu wjazdu interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2023-03-30 2023-04-11
193 - rozwiń 15/2023 uprzątnięcie i zabezpieczenie przed zaśmiecaniem działki gminnej interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2023-03-30 2023-04-06
192 - rozwiń 14/2023 stan nowego boiska wielofunkcyjnego w Skarbimierzycach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2023-03-30 2023-04-12
191 - rozwiń 13/2023 Zapytanie dotyczące propozycji finansowej związanej z podpisaniem aneksu oraz zmianą umowy (zwiększenie częstotliwości odbioru) złożonej przez przedsiębiorcę ZPHG Jumar. zapytanie Paweł Malinowski 2023-03-29 2023-04-11
190 - rozwiń 12/2023 Informacja o firmę naprawy drogi w Mierzynie. interpelacja Magdalena Zagrodzka 2023-03-22 2023-04-06
189 - rozwiń 11/2023 Udrożnienie kratki deszczowej pomiędzy Akacjową 5, a Brzozową 19 w Mierzynie. interpelacja Magdalena Zagrodzka 2023-03-22 2023-04-05
188 - rozwiń 10/2023 Zapytanie o wynik negocjacji prowadzonych przez Gminę Dobra z firmą Jumar w kwestii częstszych odbiorów śmieci zmieszanych od kwietnia 2023 roku zapytanie Paweł Malinowski 2023-03-17 2023-03-27
187 - rozwiń 9/2023 Odliczanie wody ogrodowej przy naliczaniu opłat za odbiór odpadów komunalnych ze względu na obowiązujący w Gminie Dobra limit odbioru bioodpadów(120 litrów) interpelacja Paweł Malinowski 2023-03-17 2023-03-31
186 - rozwiń 8/2023 Budowa drogi dojazdowej do przyszłego przedszkola w Bezrzeczu interpelacja Magdalena Zagrodzka 2023-03-09 2023-03-23
185 - rozwiń 7/2023 Przebudowa ulicy Zgodnej w Mierzynie interpelacja Magdalena Zagrodzka 2023-03-09 2023-03-22
184 - rozwiń 6/2023 Wymiana pojemników na odpady zmieszane (pojemników o pojemności 120 litrów na pojemniki o pojemności 240 litrów) zapytanie Paweł Malinowski 2023-02-17 2023-02-28
183 - rozwiń 5/2023 Stan ulicy Akacjowej w Mierzynie interpelacja Magdalena Zagrodzka 2023-02-09 2023-02-27
182 - rozwiń 4/2023 Działanie lamp przy ulicy Rolniczej, Grafitowej i Nasiennej interpelacja Magdalena Zagrodzka 2023-02-09 2023-02-27
181 - rozwiń 3/2023 Droga alternatywna Wołczkowo-Bezrzecze-Szczecin interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2023-02-09 2023-02-27
180 - rozwiń 2/2023 Oświetlenie na ulicy Szkolnej w Bezrzeczu interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2023-02-09 2023-02-27
179 - rozwiń 1/2023 Wykaz umów zawartych na promocję gminy w roku 2023 oraz wydatkowanie środków na promocję gminy w roku 2022 zapytanie Paweł Malinowski 2023-01-17 2023-01-31
178 - rozwiń 29/2022 Wycofanie niekorzystnych dla mieszkańców zmian w gospodarce odpadami śmieci na terenie Gminy Dobra interpelacja Paweł Malinowski 2022-12-30 2023-01-16
177 - rozwiń 28/2022 Zmiana organizacji ruchu na ulicy Tytusa w Mierzynie mająca na celu poprawę bezpieczeństwa dla pieszych oraz innych uczestników ruchu drogowego interpelacja Paweł Malinowski 2022-11-24 2022-12-02
176 - rozwiń 27/2022 Brak oświetlenia przy ulicy Tytusa w Meirzynie interpelacja Magdalena Zagrodzka 2022-11-21 2022-12-12
175 - rozwiń 26/2022 Wyjazd z ulicy Grafitowej i przebudowa ulicy Zgodnej interpelacja Magdalena Zagrodzka 2022-11-21 2022-11-30
174 - rozwiń 25/2022 Stan rowu melioracyjnego interpelacja Mariusz Lindner 2022-11-04 2022-11-18
173 - rozwiń 24/2022 Wniosek o zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej pojemności pojemników lub zwiększenie ilości pojemników na bioodpady w Gminie Dobra interpelacja Paweł Malinowski 2022-10-27 2022-11-14
172 - rozwiń Nieprawidłowości stwierdzone przez RIO w Szczecinie w zakresie zapewnienia dzieciom korzystania z posiłków w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobra. zapytanie Paweł Malinowski 2022-10-17 2022-10-25
171 - rozwiń 22/2022 Wsparcie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Dobra poprzez wygospodarowanie środków w budżecie Gminy Dobra na zakup podręczników interpelacja Paweł Malinowski 2022-10-10 2022-10-26
170 - rozwiń 21/2022 Rozwiązanie sprawy słupa znajdującego się w części drogi ul. Wilczej w Dołujach zapytanie Monika Duziak-Kowalska 2022-09-22 2022-10-05
169 - rozwiń 20/2022 Korzystanie z infrastruktury sportowej szkół w gminie Dobra interpelacja Tomasz Czubara 2022-08-25 2022-09-09
168 - rozwiń 19/2022 Organizacja żywienia w przedszkolach na terenie gminy Dobra w tym pobierania opłat zapytanie Tomasz Czubara 2022-08-25 2022-09-09
167 - rozwiń 18/2022 Ustawowy obowiązek zapewnienia posiłku uczniom w szkołach podstawowych zapytanie Tomasz Czubara 2022-08-25 2022-09-09
166 - rozwiń 17/2022 Organizacja żywienia wychowanków Zespołu Przedszkoli w Mierzynie zapytanie Tomasz Czubara 2022-08-25 2022-09-09
165 - rozwiń 16/2022 Proponowane do ochrony obszary i obiekty przyrodnicze interpelacja Janusz Zarzycki 2022-06-14 2022-06-28
164 - rozwiń 15/2022 Zmiany w Bilansie terenów przeznaczonych pod zabudowę dla Gminy Dobra interpelacja Janusz Zarzycki 2022-06-14 2022-06-28
163 - rozwiń 14/2022 Przeprowadzenie odkomarzania w Gminie Dobra interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2022-05-25 2022-06-03
162 - rozwiń 13/2022 Kwestie związane z bezpieczeństwem na Orliku i terenie rekreacyjnym w Bezrzeczu interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2022-04-20 2022-05-04
161 - rozwiń 12/2022 Umiejscowienie dodatkowych dodatkowych koszy na terenie miejscowości Dołuje interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2022-03-31 2022-04-11
160 - rozwiń 11/2022 Wybór Sołtysa w Sołectwie Bezrzecze zapytanie Paweł Malinowski 2022-03-31 2022-04-14
159 - rozwiń 10/2022 Wykaz umów zawartych na promocję gminy w roku 2022 oraz wydatkowanie środków na promocję gminy w roku 2021 zapytanie Paweł Malinowski 2022-03-21 2022-04-04
158 - rozwiń 9/2022 Proponowane do ochrony obszary i obiekty przyrodnicze interpelacja Janusz Zarzycki 2022-03-17 2022-03-30
157 - rozwiń 8/2022 Zmiany w Bilansie terenów przeznaczonych pod zabudowę dla Gminy Dobra interpelacja Janusz Zarzycki 2022-03-14 2022-03-21
156 - rozwiń 7/2022 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Kolorowej przy skrzyżowaniu ulic Długiej i Kolorowej w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2022-02-18 2022-02-23
155 - rozwiń 6/2022 Powołanie pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Dobra interpelacja Paweł Malinowski 2022-02-15 2022-03-01
154 - rozwiń 5/2022 Słup energetyczny na środku drogi - skrzyżowanie ul. Wilczej i Sarniej w Dołujach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2022-01-31 2022-02-15
153 - rozwiń 4/2022 Sprawdzenie stanu technicznego oraz jakości montażu wiat przystankowych w Gminie Dobra interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2022-01-31 2022-02-11
152 - rozwiń 3/2022 Dotyczy wyrównania, utwardzenia ul. Traszki w Dobrej zapytanie Mariusz Lindner 2022-01-12 2022-01-25
151 - rozwiń 2/2022 Dotyczy ogłoszenia przetargu na remont dróg gruntowych i innych . interpelacja Mariusz Lindner 2022-01-12 2022-01-21
150 - rozwiń 1/2022 Dotyczy odliczenia wody ogrodowej z wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi interpelacja Mariusz Lindner 2022-01-12 2022-01-24
149 - rozwiń 20/2021 Informacje związane z lampami solarnymi i hybrydowo-solarnymi interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2021-11-24 2021-12-08
148 - rozwiń 19/2021 Słup energetyczny na środku drogi - skrzyżowanie ul. Wilczej i Sarniej w Dołujach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2021-10-29 2021-10-14
147 - rozwiń 18/2021 Montaż progów zwalniających na ulicy Kolorowej w Mierzynie oraz podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych (szczególnie dzieci) przemieszczających się tą ulicą w kierunku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2021-09-20 2021-09-30
146 - rozwiń 17/2021 Zapytanie dotyczące planów Gminy Dobra dla działek nr 379/3 oraz 379/4 w Dobrej zapytanie Monika Chomiuk 2021-09-15 2021-09-30
145 - rozwiń 16/2021 Interpelacja w sprawie Projektu Technicznego Stałej Organizacji Ruchu dla ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu - ograniczenie wjazdu do posesji nr 65 interpelacja Janusz Zarzycki 2021-09-14 2021-09-27
144 - rozwiń 15/2021 Interpelacja w sprawie Projektu Technicznego Stałej Organizacji Ruchu dla ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu interpelacja Janusz Zarzycki 2021-09-08 2021-09-21
143 - rozwiń 14/2021 Zły stan techniczny słupów energetycznych w miejscowości Dołuje interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2021-08-30 2021-09-13
142 - rozwiń 13/2021 Interpelacja w sprawie Projektu Technicznego Stałej Organizacji Ruchu dla ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu interpelacja Janusz Zarzycki 2021-08-23 2021-09-03
141 - rozwiń 12/2021 Zapytanie dotyczące udzielonej odpowiedzi w dniu 12.08.2021 na interpelację z dnia 31.07.2021 roku interpelacja Paweł Malinowski 2021-08-17 2021-08-31
140 - rozwiń 11/2021 Implementacja zmiany formy wyboru firmy cateringowej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Mierzynie zapytanie Paweł Malinowski 2021-08-04 2021-08-16
139 - rozwiń 10/2021 Dołączenie do projektu "POBUDKA" mającego na celu włączenie mieszkańców, działaczy lokalnych i przedsiębiorców w proces pobudzenia lokalnego interpelacja Paweł Malinowski 2021-08-02 2021-08-12
138 - rozwiń 9/2021 Informacje dotyczące rozbudowy hydroforni w Bezrzeczu interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2021-06-24 2021-07-05
137 - rozwiń 8/2021 Rozwiązanie problemu przepełnienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2021-06-14 2021-06-18
136 - rozwiń 7/2021 Budowa wejścia na teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie od strony ulicy Długiej w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do tej szkoły oraz odciążenia ruchu samochodów na terenie szkoły interpelacja Paweł Malinowski 2021-06-10 2021-06-16
135 - rozwiń 6/2021 Zmiana regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego w Wołczkowie interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2021-05-21 2021-05-31
134 - rozwiń 5/2021 Implementacja generatora wniosków Witkac.pl do procesu naboru ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie interpelacja Paweł Malinowski 2021-04-29 2021-05-12
133 - rozwiń 4/2021 Budowa Drogi Krajowej nr 10 na odcinku Mierzyn - Lubieszyn w kontekście zapowiedzi rządu ogłoszenia w połowie 2021 roku przetargu na realizację Zachodniej Obwodnicy Szczecina interpelacja Paweł Malinowski 2021-02-25 2021-03-11
132 - rozwiń 3/2021 Wykaz umów na promocję gminy zawartych w 2021 roku zapytanie Paweł Malinowski 2021-02-25 2021-03-15
131 - rozwiń 2/2021 Wsparcie przedsiębiorców branży gastronomicznej z gminy Dobra interpelacja Tomasz Czubara 2021-02-01 2021-02-08
130 - rozwiń 1/2021 Informacja dotycząca infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Bezrzeczu interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2021-01-12 2021-01-21
129 - rozwiń 35/2020 Sytuacja dzierżawców stoisk Targowiska ZAN Lubieszyn interpelacja Katarzyna Marks 2020-12-04 2020-12-22
128 - rozwiń 34/2020 Sytuacja handlowców z targowiska ZAN na Lubieszynie interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2020-11-30 2020-12-03
127 - rozwiń 33/2020 Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie poprzez budowę bezpiecznego wejścia na teren szkoły od strony ulicy Długiej interpelacja Paweł Malinowski 2020-11-20 2020-11-23
126 - rozwiń 32/2020 Wykaz umów na promocję gminy zawartych w 2020 roku oraz przedstawienie strategii, planu działań oraz przyjętego systemu ewaluacji działań w zakresie promocji gminy interpelacja Paweł Malinowski 2020-11-20 2020-12-08
125 - rozwiń 31/2020 Straty finansowe w budżecie Gminy Dobra spowodowane pandemią Covid-19 interpelacja Mariusz Lindner 2020-11-05 2020-11-23
124 - rozwiń Zwiększenie ilości miejsc postojowych na rowery oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez zakup nowego systemu monitoringu na terenie PSP w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2020-09-23 2020-10-09
123 - rozwiń 29/2020 budowa lamp na terenie Gminy Dobra interpelacja Magdalena Zagrodzka 2020-06-26 2020-07-06
122 - rozwiń 28/2020 Chodnik na ulicy Szkolnej w Bezrzeczu interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2020-06-23 2020-07-02
121 - rozwiń 27/2020 Wskazanie miejsca na teren rekreacyjny, którego organizację i wyposażenie chce sfinalizować firma DGS Poland oraz dostarczenia wykazu niezabudowanych nieruchomości na terenie Mierzyna i Skarbimierzyc będących w zasobie Gminy Dobra zapytanie Paweł Malinowski 2020-06-19 2020-07-06
120 - rozwiń 26/2020 Budowa chodnika przy ulicy Zeusa oraz dostęp do statystyk urządzenia pomiaru prędkości na ulicy Zeusa zapytanie Paweł Malinowski 2020-06-17 2020-06-30
119 - rozwiń 25/2020 Zmiana organizacji ruchu na odcinku ulicy Weleckiej w Mierzynie w celu poprawienia bezpieczeństwa rowerzystów interpelacja Paweł Malinowski 2020-06-16 2020-06-23
118 - rozwiń 24/2020 Barszcz Sosnowskiego w Dołujach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2020-05-29 2020-06-08
117 - rozwiń 23/2020 Harmonogram i plany związane z budową lamp na terenie gminy interpelacja Magdalena Zagrodzka 2020-05-28 2020-06-05
116 - rozwiń 22/2020 Brak zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej zapytanie Magdalena Zagrodzka 2020-05-28 2020-06-09
115 - rozwiń 21/2020 Zasypywanie terenów podmokłych i mokradeł na terenie Gminy Dobra interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2020-05-28 2020-06-08
114 - rozwiń 20/2020 Kontenery na odzież używaną interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2020-05-27 2020-06-08
113 - rozwiń 19/2020 Wsparcie finansowe serwisu maszyn do szycia dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Dobra szyjących maseczki interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2020-05-22 2020-06-05
112 - rozwiń 18/2020 Oczyszczalnia ścieków w Redlicy interpelacja Mariusz Lindner 2020-05-14 2020-05-27
111 - rozwiń 17/2020 Dopuszczenie ruchu rowerowego na ścieżce rowerowej Buk -Łęgi na wskazanym odcinku interpelacja Paweł Malinowski 2020-04-17 2020-04-27
110 - rozwiń 16/2020 Prośba o zawieszenie opłat dla przedsiębiorców za wywóz śmieci interpelacja Magdalena Zagrodzka 2020-03-25 2020-04-02
109 - rozwiń 15/2020 Podjęcie działań wobec radcy prawnego Małgorzaty Jurgiel mających na celu zapobiegnięcie naruszenia etyki zawodowej oraz dobrych obyczajów w przyszłości podczas sesji Rady Gminy Dobra interpelacja Paweł Malinowski 2020-03-11 2020-03-24
108 - rozwiń 14/2020 Brak wiceprzewodniczącego komisji rewizyjnej interpelacja Magdalena Zagrodzka 2020-03-10 2020-03-25
107 - rozwiń 13/2020 Wady w Bilansie terenów przeznaczonych pod zabudowę dla Gminy Dobra interpelacja Janusz Zarzycki 2020-03-05 2020-03-13
106 - rozwiń 12/2020 Zwrot należności do budżetu gminy z powodu naruszenia dyscypliny finansów publicznych interpelacja Mariusz Lindner 2020-03-02 2020-03-16
105 - rozwiń 11/2020 Brak bezpiecznego wejścia na teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie od ulicy Długiej interpelacja Paweł Malinowski 2020-02-27 2020-03-16
104 - rozwiń 10/2020 Dostęp do statystyk i wyników testów urządzenia do pomiaru prędkości na ulicy Zeusa interpelacja Paweł Malinowski 2020-02-27 2020-03-05
103 - rozwiń 9/2020 Niewłaściwe użytkowanie działki drogowej nr 522/8 obręb Wołczkowo, ul. Leśnych Jagód interpelacja Janusz Zarzycki 2020-02-20 2020-03-02
102 - rozwiń 8/2020 Zalewanie ul. Szkolnej oraz posesji na terenie miejscowości Redlica interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2020-02-06 2020-02-17
101 - rozwiń 7/2020 Użytek ekologiczny Ptasi Zakątek interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2020-02-06 2020-02-18
100 - rozwiń 6/2020 Portale internetowe interpelacja Magdalena Zagrodzka 2020-02-03 2020-02-17
99 - rozwiń 5/2020 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020. interpelacja Mariusz Lindner 2020-01-31 2020-02-12
98 - rozwiń 4/2020 Rozpoczęcie rozmów zmierzających do przejęcia przez Gminę Dobra ul. Tura w Dołujach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2020-01-30 2020-02-07
97 - rozwiń 3/2020 Usprawnienie komunikacji w Gminie Dobra interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2020-01-30 2020-02-05
96 - rozwiń 2/2020 Koszenie pobocza w Nowej Redlicy wzdłuż ul. Zielonej interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2020-01-30 2020-02-03
95 - rozwiń 1/2020 Interpretacja zapisów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 interpelacja Mariusz Lindner 2020-01-10 2020-01-15
94 - rozwiń Możliwość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami budynków kościelnych nieposiadających plebanii interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-12-20 2019-12-31
93 - rozwiń Zarwanie chodnika w miejscowości Wąwelnica interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-12-20 2019-12-27
92 - rozwiń Zmiana organizacji ruchu na drodze między Wąwelnicą a Lubieszynem interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-12-20 2019-12-27
91 - rozwiń Okolica wjazdu na osiedle Dolina Słońca w Bezrzeczu interpelacja Tomasz Czubara 2019-12-16 2019-12-23
90 - rozwiń Podpisywanie dokumentów oraz opinii wydawanych przez prawników zatrudnionych przez Urząd Gminy Dobra interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-12-09 2019-12-23
89 - rozwiń Działka nr 390/9 w Dobrej interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-12-09 2019-12-20
88 - rozwiń Brak zabawy mikołajkowej dla dzieci z Mierzyna organizowanej przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej interpelacja Paweł Malinowski 2019-12-02 2019-12-09
87 - rozwiń Stan tablic ogłoszeniowych i sposób wywieszania obwieszczeń gminnych w Sołectwach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-11-29 2019-12-09
86 - rozwiń Serwisowanie lamp solarnych w Gminie Dobra interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-11-28 2019-12-13
85 - rozwiń Komunikacja autobusowa na terenie Gminy Dobra interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-11-28 2019-12-16
84 - rozwiń Poprawa stanu nawierzchni ulicy Komercyjnej w Mierzynie interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-11-27 2019-12-09
83 - rozwiń Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego interpelacja Tomasz Czubara 2019-11-27 2019-12-04
82 - rozwiń Stała organizacja ruchu na ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu interpelacja Tomasz Czubara 2019-11-27 2019-12-02
81 - rozwiń Dezynfekcja i mycie kubłów na śmieci w Gminie Dobra interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-10-24 2019-11-06
80 - rozwiń Połączenie autobusowe Redlicy, Kościna i Dołuj ze Szczecinem oraz przystanek autobusowy w Redlicy interpelacja Katarzyna Marks 2019-10-15 2019-10-23
79 - rozwiń Zalewanie ulicy Wenus w Mierzynie interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-10-08 2019-10-22
78 - rozwiń Dotyczy montażu progów zwalniających na ulicy Rolicznej w Mierzynie oraz podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie Publicznej Szkoły Padstawowej i. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2019-09-26 2019-10-03
77 - rozwiń Niedziałające lampy przy ulicy Teresy. interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-09-26 2019-10-08
76 - rozwiń Dotyczy: pojawiających się stad dzików w Sołectwie Dołuje-Kościno i ich agresywnego zachowania względem ludzi i zwierząt domowych. interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-09-24 2019-10-08
75 - rozwiń Dotyczy: zawiadomień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami. interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-09-24 2019-10-03
74 - rozwiń Montaż progów zwalniających na ulicy Zeusa w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2019-09-11 2019-09-19
73 - rozwiń Dotyczy odpowiedzi na interpelację dot. połączenia autobusowego Kościno-Szczecin interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-09-10 2019-09-23
72 - rozwiń Ujęcie w budżecie gminy Dobra utwardzenia płytami drogi w Rzędzinach od numeru 24 do 27a interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-09-10 2019-09-19
71 - rozwiń Poprawa działalności komunikacji autobusowej na terenie naszej gminy interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-08-26 2019-09-06
70 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-08-26 2019-09-03
69 - rozwiń Wystawianie faktur dla przedsiębiorców za gospodarowanie odpadami komunalnymi interpelacja Tomasz Czubara 2019-08-22 2019-08-27
68 - rozwiń Bezpośrednie połączenie autobusowe miejscowości Kościno-Szczecin interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-08-21 2019-08-30
67 - rozwiń Uszkodzone płyty chodnikowe nad przepustami odprowadzającymi wodę oraz zapadnięcia chodnika na odcinku Dołuje-Kościno interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-08-21 2019-08-29
66 - rozwiń Sprawdzenie techniczne przepustowości interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-08-21 2019-08-29
65 - rozwiń Posadowienie znaku drogowego D40 - strefa zamieszkania na ulicy Bociana w Dołujach lub znaku ograniczającego prędkość do 30 km/h na tej ulicy interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-08-21 2019-08-29
64 - rozwiń Budowa kanalizacji melioracyjnej w technologii wykopu otwartego i za pomocą przecisku na terenie działek nr 668/1, 659, 667 oraz oznaczenia tablicami informacyjnymi terenów NATURA 2000 interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-08-01 2019-08-13
63 - rozwiń Plany rozwoju boiska sportowego w Lubieszynie - działka nr 126 obręb ewidencyjny Dołuje interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-08-01 2019-08-08
62 - rozwiń Posadowienie lustra drogowego na ul. Daniela - zakręt przy poniemieckim cmentarzu oraz wycięcie krzaków i gałęzi ograniczających widoczność w tym miejscu interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-07-25 2019-07-26
61 - rozwiń Utwardzenie płytami drogowymi oraz oświetlenie ulicy Wiewiórczej w Dołujach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-07-25 2019-08-05
60 - rozwiń Uzupełnianie drzewostanu na terenie gminy Dobra interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-07-16 2019-07-29
59 - rozwiń Transport dzieci do szkół na terenie gminy Dobra interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-07-16 2019-07-29
58 - rozwiń Obieg dokumentów służbowych interpelacja Mariusz Lindner 2019-07-16 2019-07-19
57 - rozwiń Naliczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych interpelacja Mariusz Lindner 2019-07-11 2019-07-19
56 - rozwiń Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Dobra zapytanie Mariusz Lindner 2019-07-09 2019-07-10
55 - rozwiń Projekt budowy dróg na Osiedlu przy Sportowej zapytanie Mariusz Lindner 2019-07-09 2019-07-19
54 - rozwiń Forma zamieszczania dokumentów na portalach interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-06-28 2019-07-11
53 - rozwiń Rozbudowa hydroforni w Bezrzeczu interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-06-28 2019-07-08
52 - rozwiń Wysokie temperatury w salach lekcyjnych w dni upalne w PSP Bezrzecze interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-06-28 2019-07-15
51 - rozwiń Uruchomienie placówki Poczty Polskiej w Wołczkowie interpelacja Maria Pizzi 2019-06-28 2019-07-12
50 - rozwiń Zgłoszenia reklamacji dot. wykonania kanalizacji deszczowej na ulicy Daniela w Dołujach- źle wyprofilowane ujścia wody opadowej do studzienek ma odcinku od posesji nr 42-46 interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-06-18 2019-06-24
49 - rozwiń funkcjonującego w latach 1979-1989 w obrębie miejscowości Dołuje wysypiska śmieci, którego zarządcą jest MPO Szczecin zapytanie Monika Duziak-Kowalska 2019-06-18 2019-07-02
48 - rozwiń ocena stanu słupów energetycznych wzdłuż głownych ciągów pieszych w Sołectwie Dołuje i zgłoszenie m.in. słupa elektrycznego przy Ośrodku Zdrowia w Dołujach do naprawy interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-06-18 2019-07-01
47 - rozwiń Informacje dot. działki w Bezrzeczu interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-06-05 2019-06-14
46 - rozwiń Możliwość korzystania z boiska szkolnego przy ul. Górnej 3 interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-06-05 2019-06-17
45 - rozwiń Informacje na temat projektu: Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-06-05 2019-06-11
44 - rozwiń Brak miejsc dla dzieci mieszkańców Mierzyna w punkcie przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie przy ul. Weleckiej 30 oraz w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie przy ul. Kolorowej 27 interpelacja Paweł Malinowski 2019-05-30 2019-06-14
43 - rozwiń Modernizacja płytami drogowymi ulicy Wilczej w Dołujach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-05-30 2019-06-11
42 - rozwiń Problem z drożnością ulicy Kościelnej podczas uroczystości kościelnych interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-05-30 2019-06-11
41 - rozwiń Opłaty za urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym interpelacja Mariusz Lindner 2019-05-30 2019-06-04
40 - rozwiń Powołanie komisji antymobbingowej interpelacja Mariusz Lindner 2019-05-30 2019-06-12
39 - rozwiń dot. zewidencjonowania zbiorników i oczek wodnych o charakterze retencyjnym na terenie Sołectwa Dołuje-Kościno zapytanie Monika Duziak-Kowalska 2019-05-29 2019-05-30
38 - rozwiń dotyczy wyceny działek 26/21 i 575 z obrębu Mierzyn 1 interpelacja Janusz Zarzycki 2019-05-17 2019-06-27
37 - rozwiń dotyczy nabycia i sprzedaży nieruchmości zapytanie Janusz Zarzycki 2019-05-17 2019-05-27
36 - rozwiń koncepcja umieszczenia koszy na śmieci zapytanie Magdalena Zagrodzka 2019-05-15 2019-05-20
35 - rozwiń Uszkodzenie płyt przy ulicy Komercyjnej przy zjeździe z Nasiennej w Mierzynie zapytanie Magdalena Zagrodzka 2019-05-09 2019-05-21
34 - rozwiń Spowolnienie ruchu na odcinku ul. Weleckiej przy wejściu na teren Punktu Przedszkolnego przy PSP w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2019-04-30 2019-05-09
33 - rozwiń Wymiana rur azbestowych interpelacja Katarzyna Marks 2019-04-25 2019-05-09
32 - rozwiń Odwodnienie ulicy Bociana w Dołujach interpelacja Katarzyna Marks 2019-04-25 2019-05-08
31 - rozwiń Dot. wysypiska śmieci na terenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-04-17 2019-04-18
30 - rozwiń Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-04-08 2019-04-15
29 - rozwiń Dotyczy jakości transmisji obrad Rady Gminy Dobra interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-04-08 2019-04-17
28 - rozwiń Dotyczy budowy chodnika wzdłuż ul. Granicznej w miejscowości Dobra na odcinku od ul. Krajobrazowej do Lazurowej interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-04-08 2019-04-16
27 - rozwiń dotyczy ulicy Granicznej zapytanie Monika Duziak-Kowalska 2019-03-28 2019-04-16
26 - rozwiń dotyczy ulicy Morenowej zapytanie Ewa Głowacka 2019-03-28 2019-04-11
25 - rozwiń ustawienie koszy na terenie Gminy interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-03-28
24 - rozwiń Postanowienie koszy na śmieci w Mierzynie interpelacja Paweł Malinowski 2019-03-28 2019-04-09
23 - rozwiń Skomunikowanie miejscowości Bezrzecze oraz Wołczkowo z węzłem przesiadkowym Szczecin Głębokie interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-03-28 2019-04-11
22 - rozwiń Odnowienie granic drogi gruntowej zapytanie Mariusz Lindner 2019-03-26 2019-04-05
21 - rozwiń Problem z funkcjonowaniem Poczty Polskiej w miejscowości Bezrzecze. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-03-21 2019-03-29
20 - rozwiń Brak biletomatów w pojazdach komunikacji autobusowej poruszających się na terenie naszej Gminy. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2019-03-21 2019-03-29
19 - rozwiń dotyczy ulicy Bukszpanowej interpelacja Tomasz Czubara 2019-03-19 2019-04-01
18 - rozwiń oświetlenie ulicy Kminkowej interpelacja Tomasz Czubara 2019-03-19 2019-03-26
17 - rozwiń wprowadzenie systemu NaprawmyTo.pl interpelacja Tomasz Czubara 2019-03-19 2019-03-28
16 - rozwiń Odbiór sortowanych odpadów komunalnych interpelacja Mariusz Lindner 2019-03-11 2019-03-18
15 - rozwiń Oświetlenie skrzyżowania ul. Wiklinowej z Graniczną w Dobrej oraz przystanków autobusowych na odcinku Wiklinowa - Lazurowa interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-03-14 2019-03-26
14 - rozwiń Przedstawienie stanu dróg gminnych na sesji Rady Gminy Dobra interpelacja Mariusz Lindner 2019-03-08 2019-03-20
13 - rozwiń Modernizacja dróg płytami drogowymi interpelacja Mariusz Lindner 2019-03-08 2019-03-20
12 - rozwiń Aktualizacja informacji na stronie dotyczących Rady Gminy interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-03-07 2019-03-13
11 - rozwiń Planowane wydatki budżetowe na rok 2019 na promocję Jednostek Samorządu Terytorialnego zapytanie Magdalena Zagrodzka 2019-03-07 2019-03-20
10 - rozwiń Lista służbowych telefonów komórkowych. interpelacja Mariusz Lindner 2019-03-04 2019-03-13
9 - rozwiń Wykaz służbowych telefonów komórkowych interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-02-21 2019-03-06
8 - rozwiń Komunikacja autobusowa interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2019-02-21 2019-03-06
7 - rozwiń Zmiana organizacji ruchu na odcinku ulicy Weleckiej w Mierzynie w celu poprawienia bezpieczeństwa rowerzystów interpelacja Paweł Malinowski 2019-02-21 2019-03-07
6 - rozwiń Wyrównanie nawierzchni ulicy Zgodnej interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-02-21 2019-03-07
5 - rozwiń Przystanek autobusowy nr 98011 interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-02-21 2019-03-06
4 - rozwiń Komunikacja autobusowa interpelacja Katarzyna Marks 2019-02-21 2019-03-06
3 - rozwiń Organizacja platformy zakupowej interpelacja Mariusz Lindner 2019-02-20 2019-02-28
2 - rozwiń Podtopienie chodnika przy drodze gminnej ul. Sportowa interpelacja Mariusz Lindner 2019-01-21 2019-02-01
1 - rozwiń Wprowadzenia danych przestrzennych oraz metadanych dotyczących realizowanych i planowanych inwestycji do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Dobra interpelacja Janusz Zarzycki 2018-12-21 2019-01-03