Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
19 - rozwiń dotyczy ulicy Bukszpanowej interpelacja Tomasz Czubara 2019-03-19
18 - rozwiń oświetlenie ulicy Kminkowej interpelacja Tomasz Czubara 2019-03-19
17 - rozwiń wprowadzenie systemu NaprawmyTo.pl interpelacja Tomasz Czubara 2019-03-19
16 - rozwiń Odbiór sortowanych odpadów komunalnych interpelacja Mariusz Lindner 2019-03-11 2019-03-18
15 - rozwiń Oświetlenie skrzyżowania ul. Wiklinowej z Graniczną w Dobrej oraz przystanków autobusowych na odcinku Wiklinowa - Lazurowa interpelacja Monika Duziak 2019-03-14
14 - rozwiń Przedstawienie stanu dróg gminnych na sesji Rady Gminy Dobra interpelacja Mariusz Lindner 2019-03-08 2019-03-20
13 - rozwiń Modernizacja dróg płytami drogowymi interpelacja Mariusz Lindner 2019-03-08 2019-03-20
12 - rozwiń Aktualizacja informacji na stronie dotyczących Rady Gminy interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-03-07 2019-03-13
11 - rozwiń Planowane wydatki budżetowe na rok 2019 na promocję Jednostek Samorządu Terytorialnego zapytanie Magdalena Zagrodzka 2019-03-07 2019-03-20
10 - rozwiń Lista służbowych telefonów komórkowych. interpelacja Mariusz Lindner 2019-03-04 2019-03-13
9 - rozwiń Wykaz służbowych telefonów komórkowych interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-02-21 2019-03-06
8 - rozwiń Komunikacja autobusowa interpelacja Monika Duziak 2019-02-21 2019-03-06
7 - rozwiń Zmiana organizacji ruchu na odcinku ulicy Weleckiej w Mierzynie w celu poprawienia bezpieczeństwa rowerzystów interpelacja Paweł Malinowski 2019-02-21 2019-03-07
6 - rozwiń Wyrównanie nawierzchni ulicy Zgodnej interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-02-21 2019-03-07
5 - rozwiń Przystanek autobusowy nr 98011 interpelacja Magdalena Zagrodzka 2019-02-21 2019-03-06
4 - rozwiń Komunikacja autobusowa interpelacja Katarzyna Marks 2019-02-21 2019-03-06
3 - rozwiń Organizacja platformy zakupowej interpelacja Mariusz Lindner 2019-02-20 2019-02-28
2 - rozwiń Podtopienie chodnika przy drodze gminnej ul. Sportowa interpelacja Mariusz Lindner 2019-01-21 2019-02-01
1 - rozwiń Wprowadzenia danych przestrzennych oraz metadanych dotyczących realizowanych i planowanych inwestycji do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Dobra interpelacja Janusz Zarzycki 2018-12-21 2019-01-03