Przejdź do treści

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
1 1/2024 w sprawie basenu przeciwpożarowego w Dołujach interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-05-14 2024-05-27
2 2/2024 w sprawie zabezpieczenia wyjazdu z uliczki prowadzącej na teren rekreacyjno- sportowy Dołujanka w kierunku ul. Lisiej oraz umiejscowienie znaku drogowego A-17 interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-05-14 2024-05-27
3 3/2024 w sprawie zabezpieczenia konstrukcji na placu zabaw w Dołujach oraz umiejscowienia tabliczek z informacją na placach. interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-05-14 2024-05-27
4 4/2024 dotyczy pomocy finansowej bądź materialnej mieszkańcom poszkodowanym w pożarze. interpelacja Mariusz Jędrak 2024-05-20 2024-05-27
5 5/2024 dotyczy podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości wody ujęcia w Grzepnicy. interpelacja Mariusz Jędrak 2024-05-20 2024-05-27
6 6/2024 dotyczy rejestru umów gminnych. interpelacja Mariusz Lindner 2024-05-20 2024-05-27
7 7/2024 dotyczy stanu drogi gminnej ul. Sportowa interpelacja Mariusz Lindner 2024-05-20 2024-05-29
8 8/2024 dotyczy podjęcia pilnych działań mających na celu przywrócenie odbioru odpadów komunalnych w trybie cotygodniowym. interpelacja Iwona Kłosowska
Joanna Stankiewicz
Justyna Suska-Sas
2024-06-05 2024-06-19
9 9/2024 dotyczy poprawy komunikacji pomiędzy Wodociągami Zachodniopomorskimi, mieszkańcami Gminy Dobra oraz Urzędem Gminy Dobra. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-06-06 2024-06-19
10 10/2024 dotyczy publikacji w internetowym serwisie gminnym- Biuletynu Informacji Publicznej, elektronicznych wersji aktualnie obowiązujących umów. interpelacja Łukasz Bojanowski 2024-06-10 2024-06-24
11 11/2024 dotyczy dostępności terenów, pomieszczeń, pustostanów do ulokowania emigrantów/imigrantów. interpelacja Łukasz Bojanowski 2024-06-13 2024-06-24
12 12/2024 dotyczy przywrócenia organizacji corocznego Balu Seniora. interpelacja Marcin Sobierajski 2024-06-13 2024-06-24
13 13/2024 dotyczy zwiększenia limitu odbioru odbioru odpadów zielonych spod sesji. interpelacja Marcin Sobierajski 2024-06-13 2024-06-26
14 14/2024 dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody w Grzepnicy. interpelacja Marcin Sobierajski 2024-06-13 2024-06-24
15 15/2024 dotyczy przycięcia gałęzi drzewa przy skrzyżowaniu ulicy Szczecińskiej i Sportowej w Dobrej. interpelacja Łukasz Bojanowski 2024-06-13 2024-06-26
16 16/2024 na temat wydatków majątkowych w WPF, zakwalifikowanych pod nazwą interpelacja Iwona Kłosowska
Joanna Napiwodzka
Marcin Sobierajski
Joanna Stankiewicz
Justyna Suska-Sas
2024-06-17 2024-07-01
17 17/2024 dotyczy braku przejścia dla pieszych na ulicy Słonecznej w Bezrzeczu. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-06-24 2024-07-08
18 18/2024 dotyczy nadmiernej prędkości w Bezrzeczu i Wołczkowie. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-06-24 2024-07-05
19 19/2024 dotyczy stanu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Dobra. interpelacja Mariusz Lindner 2024-06-24 2024-07-08
20 20/2024 dotyczy opłat za urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym. interpelacja Mariusz Lindner 2024-06-24 2024-07-08
21 21/2024 dotyczy udostępnienia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dobrej/ interpelacja Iwona Kłosowska 2024-06-24 2024-07-08
22 22/2024 w sprawie konieczności zawarcia umowy na przygotowanie koncepcji, procedury i harmonogramu utworzenia Gminnego Zakładu Usług Komunalnych z Panem Bartoszem Rzechowskim. interpelacja Iwona Kłosowska 2024-06-24 2024-07-08
23 23/2024 dotyczy udzielenia szczegółowych informacji dotyczących kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego osoby powołanej na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy. interpelacja Iwona Kłosowska 2024-06-24 2024-07-08
24 24/2024 dotyczy stworzenia doraźnego parkingu podczas imprez organizowanych przez naszą gminę na terenie boiska sportowego przy ul. Sportowej w Dobrej. interpelacja Łukasz Bojanowski 2024-06-24 2024-07-08
25 25/2024 w sprawie zmian kadrowych jakie nastąpiły w Urzędzie Gminy od chwili objęcia stanowiska Wójta Gminy Dobra. interpelacja Łukasz Bojanowski 2024-06-24 2024-07-08
26 26/2024 w sprawie podjęcia stosownych działań , które spowodują przywrócenie ładu i porzadku na prywatnej działce o nr ewid. 26/2 w Dobrej. interpelacja Łukasz Bojanowski 2024-06-24 2024-07-05
27 27/2024 w sprawie podjęcia działań mających zrównoważyć koszty obsługi systemu gospodarki odpadami w Gminie. interpelacja Łukasz Bojanowski 2024-06-24 2024-07-05
28 28/2024 dotyczy zbiornika retencyjnego na działce nr 36/1 obręb Skarbimierzyce. interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-06-25 2024-07-08
29 29/2024 dotyczy ponownej analizy rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej oraz ulokowania przystanków. interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-06-25 2024-07-05
30 30/2024 w sprawie rozbudowy boiska piłkarskiego w Wołczkowie. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-07-01
31 31/2024 w sprawie utrudnionego przejazdu pojazdów na ulicy Elżbiety w Mierzynie. interpelacja Monika Rasińska 2024-07-01
32 32/2024 w sprawie relokacji migrantów. interpelacja Łukasz Bojanowski 2024-07-01 2024-07-05
33 33/2024 w sprawie dojazdu do pętli " Osiedle Zawadzkiego". interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-07-02 2024-07-09
34 34/2024 dotyczy problemu z autobusami na rondzie w Bezrzeczu. interpelacja Katarzyna Ciurzyńska 2024-07-02 2024-07-09
35 35/2024 dotyczy poprawy bezpieczeństwa na ulicy Sowy, Czapli i łabędziej w Sołectwie Dołuje-Kościno. interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-07-02
36 36/2024 w sprawie realizacji Funduszu Sołeckiego. interpelacja Waldemar Kitlas 2024-07-04
37 37/2024 w sprawie podjęcia działań przeglądu napraw poboczy przy drogach gminnych w miejscowości Bezrzecze- osiedle za Stokrotką. interpelacja Waldemar Kitlas 2024-07-04
38 38/2024 w sprawie przeprowadzenia przeglądu stanu zieleni w pasach dróg gminnych. interpelacja Waldemar Kitlas 2024-07-04
39 39/2024 w sprawie udzielenia informacji na temat stanu realizacji inwestycji z budżetu obywatelskiego. interpelacja Waldemar Kitlas 2024-07-04
40 40/2024 dotyczy poprawy bezpieczeństwa w Wąwelnicy poprzez montaż progów zwalniających. interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-07-05
41 41/2024 dotyczy bezpieczeństwa na drodze powiatowej w Lubieszynie. interpelacja Mariusz Jędrak 2024-07-08
42 42/2024 dotyczy utrudniania dostępu do informacji publicznej Radnym Gminy Dobra. interpelacja Mariusz Lindner 2024-07-08
43 43/2024 w sprawie powtórnego rozpatrzenia sprawy kupców z targowiska ZAN. interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-07-10
44 44/2024 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicy Lisiej w Dołujach. interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-07-10
45 45/2024 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicy Folwarcznej w Skarbimierzycach. interpelacja Monika Duziak-Kowalska 2024-07-10