Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wyrównanie nawierzchni ulicy Zgodnej

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-02-21, data przekazania: 2019-02-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Zagrodzka radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-07