Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Brak biletomatów w pojazdach komunikacji autobusowej poruszających się na terenie naszej Gminy.

Numer: 20, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-03-21, data przekazania: 2019-03-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Ciurzyńska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Zespół Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-03-29