Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy montażu progów zwalniających na ulicy Rolicznej w Mierzynie oraz podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie Publicznej Szkoły Padstawowej i. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie

Numer: 78, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-09-26, data przekazania: 2019-09-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Malinowski radny Razem Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-10-03