Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Problem z drożnością ulicy Kościelnej podczas uroczystości kościelnych

Numer: 42, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-05-30, data przekazania: 2019-06-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Ciurzyńska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-06-11