Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ujęcie w budżecie gminy Dobra utwardzenmia płytami drogi w Rzędzinach od numeru 24 do 27a

Numer: 72, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy, data złożenia: 2019-09-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: