Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ujęcie w budżecie gminy Dobra utwardzenia płytami drogi w Rzędzinach od numeru 24 do 27a

Numer: 72, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-09-10, data przekazania: 2019-09-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-09-19