Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Modernizacja płytami drogowymi ulicy Wilczej w Dołujach

Numer: 43, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-05-30, data przekazania: 2019-06-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-06-11