Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy: zawiadomień dot. opłaty za gospodarowanie odpadami.

Numer: 75, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-09-24, data przekazania: 2019-09-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, data odpowiedzi: 2019-10-03