Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. wysypiska śmieci na terenie Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-04-17, data przekazania: 2019-04-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Zagrodzka radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Obywatelskich I Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-04-18