Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Odbiór sortowanych odpadów komunalnych

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-03-11, data przekazania: 2019-03-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Odpadów Komunalnych i Egzekucji, data odpowiedzi: 2019-03-18