Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Posadowienie znaku drogowego D40 - strefa zamieszkania na ulicy Bociana w Dołujach lub znaku ograniczającego prędkość do 30 km/h na tej ulicy

Numer: 65, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy, data złożenia: 2019-08-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-08-29