Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Utwardzenie płytami drogowymi oraz oświetlenie ulicy Wiewiórczej w Dołujach

Numer: 61, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-07-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-08-05