Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wprowadzenia danych przestrzennych oraz metadanych dotyczących realizowanych i planowanych inwestycji do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Dobra

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2018-12-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Zarzycki radny Razem Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Referat ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy, data odpowiedzi: 2019-01-03