Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wprowadzenie systemu NaprawmyTo.pl

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-03-19, data przekazania: 2019-03-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Czubara radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-03-28