Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy: pojawiających się stad dzików w Sołectwie Dołuje-Kościno i ich agresywnego zachowania względem ludzi i zwierząt domowych.

Numer: 76, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-09-24, data przekazania: 2019-09-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-10-08