Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naliczanie opłat za odbiór odpadów komunalnych

Numer: 57, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-07-11, data przekazania: 2019-07-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, data odpowiedzi: 2019-07-19