Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

koncepcja umieszczenia koszy na śmieci

Numer: 36, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-05-15, data przekazania: 2019-05-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Zagrodzka radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Obywatelskich I Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-05-20