Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

ocena stanu słupów energetycznych wzdłuż głownych ciągów pieszych w Sołectwie Dołuje i zgłoszenie m.in. słupa elektrycznego przy Ośrodku Zdrowia w Dołujach do naprawy

Numer: 48, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-06-18, data przekazania: 2019-06-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-07-01