Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Organizacja platformy zakupowej

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wojt Gminy
data wpływu: 2019-02-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-02-28