Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy odpowiedzi na interpelację dot. połączenia autobusowego Kościno-Szczecin

Numer: 73, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-09-10, data przekazania: 2019-09-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Zespół Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-09-23