Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Transport dzieci do szkół na terenie gminy Dobra

Numer: 59, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-07-16, data przekazania: 2019-07-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Zagrodzka radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Z up. Wójta Gminy- Sekretarz Gminy

Wydział merytoryczny: Zespół Ekonomiczno-Admnistracyjny Szkół w Dobrej, data odpowiedzi: 2019-07-29