Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

funkcjonującego w latach 1979-1989 w obrębie miejscowości Dołuje wysypiska śmieci, którego zarządcą jest MPO Szczecin

Numer: 49, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-06-18, data przekazania: 2019-06-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-07-02