Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Podtopienie chodnika przy drodze gminnej ul. Sportowa

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-01-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-02-01