Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zgłoszenia reklamacji dot. wykonania kanalizacji deszczowej na ulicy Daniela w Dołujach- źle wyprofilowane ujścia wody opadowej do studzienek ma odcinku od posesji nr 42-46

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-06-18, data przekazania: 2019-06-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-06-24