Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Opłaty za urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym

Numer: 41, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-05-30, data przekazania: 2019-05-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-06-04