Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Posadowienie lustra drogowego na ul. Daniela - zakręt przy poniemieckim cmentarzu oraz wycięcie krzaków i gałęzi ograniczających widoczność w tym miejscu

Numer: 62, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-07-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-07-26