Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Aktualizacja informacji na stronie dotyczących Rady Gminy

Numer: 12, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-03-07, data przekazania: 2019-03-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Zagrodzka radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Zespół Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-03-13