Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych

Numer: 70, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-08-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Ciurzyńska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-09-03