Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Budowa kanalizacji melioracyjnej w technologii wykopu otwartego i za pomocą przecisku na terenie działek nr 668/1, 659, 667 oraz oznaczenia tablicami informacyjnymi terenów NATURA 2000

Numer: 64, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-08-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-08-13