Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Informacje dot. działki w Bezrzeczu

Numer: 47, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-06-05, data przekazania: 2019-06-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Ciurzyńska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-06-14