Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wysokie temperatury w salach lekcyjnych w dni upalne w PSP Bezrzecze

Numer: 52, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-06-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Ciurzyńska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , data odpowiedzi: 2019-07-15