Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. zewidencjonowania zbiorników i oczek wodnych o charakterze retencyjnym na terenie Sołectwa Dołuje-Kościno

Numer: 39, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Obywatelskich I Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-05-30