Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Uszkodzenie płyt przy ulicy Komercyjnej przy zjeździe z Nasiennej w Mierzynie

Numer: 35, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-05-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Zagrodzka radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-05-21