Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Powołanie komisji antymobbingowej

Numer: 40, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-05-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Zespół Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-06-12