Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wystawianie faktur dla przedsiębiorców za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Numer: 69, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-08-22, data przekazania: 2019-08-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Czubara radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Odpadów Komunalnych i Egzekucji, data odpowiedzi: 2019-08-27