Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Poprawa działalności komunikacji autobusowej na terenie naszej gminy

Numer: 71, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-08-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Zagrodzka radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Zespół Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-09-06