Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Sprawdzenie techniczne przepustowości

Numer: 66, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-08-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-08-29