Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Odnowienie granic drogi gruntowej

Numer: 22, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-03-26, data przekazania: 2019-03-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-04-05