Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Modernizacja dróg płytami drogowymi

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-03-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-03-20