Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Możliwość korzystania z boiska szkolnego przy ul. Górnej 3

Numer: 46, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-06-05, data przekazania: 2019-06-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Ciurzyńska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Zespół Ekonomiczno-Admnistracyjny Szkół w Dobrej, data odpowiedzi: 2019-06-17