Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dezynfekcja i mycie kubłów na śmieci w Gminie Dobra

Numer: 81, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2019-10-24, data przekazania: 2019-10-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Ciurzyńska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, data odpowiedzi: 2019-11-06