Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

4/2020 Rozpoczęcie rozmów zmierzających do przejęcia przez Gminę Dobra ul. Tura w Dołujach

Numer: 98, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-01-30, data przekazania: 2020-01-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-02-07