Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Możliwość zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami budynków kościelnych nieposiadających plebanii

Numer: 94, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2019-12-20, data przekazania: 2019-12-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Z up. Wójta Gminy- Sekretarz Gminy

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-12-31