Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

24/2020 Barszcz Sosnowskiego w Dołujach

Numer: 118, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-05-29, data przekazania: 2020-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-06-08