Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

5/2020 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020.

Numer: 99, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2020-01-31, data przekazania: 2020-02-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-02-12