Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego

Numer: 83, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2019-11-27, data przekazania: 2019-11-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Czubara radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-12-04