Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

31/2020 Straty finansowe w budżecie Gminy Dobra spowodowane pandemią Covid-19

Numer: 125, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-11-05, data przekazania: 2020-11-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Wójta Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Zespół Finansowy, data odpowiedzi: 2020-11-23