Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

23/2020 Harmonogram i plany związane z budową lamp na terenie gminy

Numer: 117, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-05-28, data przekazania: 2020-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Zagrodzka radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-06-05