Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

2/2020 Koszenie pobocza w Nowej Redlicy wzdłuż ul. Zielonej

Numer: 96, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-01-30, data przekazania: 2020-01-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-02-03