Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

1/2020 Interpretacja zapisów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020

Numer: 95, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-01-10, data przekazania: 2020-01-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji, data odpowiedzi: 2020-01-15